Especialistes en rehabilitació energètica i materials aïllants
logo Cool Haus Habitat

FAÇANA VENTILADA


QUÈ ÉS UNA FAÇANA VENTILADA?

La façana ventilada és el sistema constructiu considerat més eficaç per solucionar l’aïllament d’un edifici, amb l’objectiu d’eliminar els ponts tèrmics i els problemes de condensació derivats dels mateixos. A banda de les seves qualitats d’eficiència energètica, aquest sistema s’ha consolidat en gran manera entre arquitectes i constructors per la seva elevada qualitat, les seves possibilitats estètiques i pels seus indiscutibles avantatges d’aïllament tèrmic i acústic.

Façana ventilada amb revestiment ceràmic – Fase d’execució

Façana ventilada amb revestiment ceràmic
Fase d’execució

Façana ventilada amb revestiment ceràmic – Fase d’execució

<br>Façana ventilada amb revestiment ceràmic – Aspecte final

Façana ventilada amb revestiment ceràmic
Aspecte final

<br>Façana ventilada amb revestiment ceràmic – Aspecte final

El sistema de façana ventilada consta de un mur de suport (1), una capa d’aïllant (2) ancorat sobre el suport i una capa de revestiment vinculada a l’edifici mitjançant un sistema de fixació, generalment d’alumini (3). Entre l’aïllant i el revestiment es crea d’aquesta manera una cambra d’aire que activa una eficaç ventilació natural (5), de baix cap a dalt, mantenint l’aïllament sec i aconseguint d’aquesta forma un gran estalvi en el consum energètic. L’acabat exterior (4), majoritàriament d’origen ceràmic, té una elevada qualificació física i una llarga durabilitat garantida.

FACTORS CLAU DE LA FAÇANA VENTILADA

 • Adequat tant per a rehabilitació com per obra nova
 • Intervenció per l’exterior, aportant també l’aspecte estètic de l’edifici
 • Redueix el risc de condensacions; impermeable a l’aigua i permeable al vapor d’aigua
 • Aporta estabilitat tèrmica al sistema
 • Increment del rendiment acústic interior
 • No contribueix a propagar el foc
 • Estalvi a la factura energètica garantit
 • Sostenible, no genera cap mena d’abocament o emissió de productes tòxics al medi ambient

Esquema bàsic d’una façana ventilada

Your subtitle here

Esquema bàsic d’una façana ventilada

MATERIALS AÏLLANTS I SISTEMES DE SUPORT

Els materials aïllants més habituals per aplicar a una façana ventilada són el poliestirè (EPS) i la llana de roca, que es caragolen al mur de suport de l’edifici. Segons els objectius del sistema d’aïllament és possible incorporar a sobre de les plaques de l’aïllant una làmina impermeable.

La façana ventilada s’instal·la a partir d’un sistema d’ancoratge metàl·lic caragolat al mur de suport de l’edifici. Generalment consta de dues parts, les mènsules i els perfils de subjecció. El conjunt d’aquests dos elements generen l’espai de ventilació entre el mur de suport i el tancament exterior.


TANCAMENT EXTERIOR

Existeixen diversos aspectes que permeten classificar els diversos tipus de façanes ventilades, tot i que le més habitual és el que fa referència als materials emprats a l’acabat exterior.

Segons el material utilitzat:

 • Façanes de ceràmica (gres porcelànic, terracota…
 • Façanes de pedra (marbre, pissarra, granit…)
 • Façanes metàl·liques (alumini polit, zinc…)
 • Façanes de materials compost (polímers, plàstics, fustes…)
 • Façanes de cristall
 • Façanes de fusta

Segons l’acabat de la ceràmica:

 • Colors naturals (tota la peça està realitzada amb el mateix color)
 • Colors esmaltats (amb un esmalt mat, lluent o amb efectes especials)
 • Inkject (s’imprimeixen dissenys múltiples amb imitació de pedra, fusta, etc.)
 • Acabat amb textura (s’apliquen relleus i sortints)
 • Acabat llis
 • Façanes de fusta


AVANTATGES INDIRECTES DE LA FAÇANA VENTILADA

 • Millora la qualitat de vida: La façana ventilada consisteix en una solució constructiva per a l’envolupant de l’edifici amb un optim resultat en quant a l’increment de l’aïllament tèrmic i acústic interior.
 • Millora integral dels elements constructius: La façana ventilada incrementa la durabilitat dels edificis i equipaments, ja que es tracta d’un sistema que evita les condensacions d’humitat a l’interior, allargant allargant la vida útil dels mateixos.
 • Revaloració dels immobles: Els aïllaments tèrmics aconsegueixen revalorar els nostres habitatges, ja que un habitatge ben aïllat és un habitatge eficient, i per tant té més valor. Els aïllaments resulten útils per protegir les nostres construccions contra les condicions climatològiques adverses, atorgant més durada i qualitat als edificis.
 • Col·labora amb el medi ambient: L’elecció de la solució constructiva de façana ventilada optimitza i redueix el consum energètic donat que es suprimeixen gran part dels ponts tèrmics; en determinades situacions es poden aconseguir estalvis energètics de més del 30%.

Aspecte exterior d’una façana ventilada

Your subtitle here


Un sistema consolidat entre arquitectes i constructors per la seva elevada qualitat


Idioma