Especialistes en rehabilitació energètica i materials aïllants
logo Cool Haus Habitat
  • Inici
  • Projectes Cool Haus Habitat

PROJECTES COOL HAUS HABITAT – La solució energètica més eficient


COOL HAUS HABITAT presenta solucions constructives basades en l’eficiència energètica mitjançant l’aplicació de materials aïllants, tant per projectes de rehabilitació com per projectes d’obra nova.

Els temps actuals marquen una clara tendència cap a l’estalvi energètic, no només des del punt de vista mediambiental, sinó també quant a la butxaca de famílies i empreses, que donen prioritat a inversions que els permetin rendibilitzar al màxim el seu consum habitual.


Les pèrdues energètiques més importants es produeixen tant en els tancaments com a través dels mateixos murs dels nostres habitatges i equipaments. Tantmateix, una gran quantitat de l’energia consumida en llum, gas i aigua calenta, desapareix de la nostra llar de manera silenciosa…

L'energia més eficient és la que no es perd | Cool Haus Habitat

Cool Haus Habitat ofereix els coneixements, l’experiència, l’equip humà i tots els materials necessaris per dur a terme tot tipus de treballs relacionats amb la rehabilitació energèticament eficient.

<strong>Façana ventilada amb revestiment exterior ceràmic i aïllament amb sistema SATE (balcons)</strong>

Your subtitle here

Façana ventilada amb revestiment exterior ceràmic i aïllament amb sistema SATE (balcons) 

D’igual manera, Cool Haus Habitat abasta tot tipus de projectes de millora i rehabilitació, sense importar la naturalesa del client. Sigui aquest privat o públic, particular o institucional, existeix per a cada tipus de client un projecte a mesura, ajustat a les seves necessitats.

<strong>Sistema SATE (Sistema d’aïllament tèrmic exterior)</strong>

Your subtitle here

Sistema SATE (Sistema d’aïllament tèrmic exterior)

<strong>Façana ventilada amb revestiment exterior ceràmic</strong>

Your subtitle here

Façana ventilada amb revestiment exterior ceràmic

<strong>Sistema SATE (Sistema d’aïllament tèrmic exterior)</strong>

Your subtitle here

Sistema SATE (Sistema d’aïllament tèrmic exterior)

Altres treballs amb sistemes d’aïllament per l’exterior


Solucions per a la millora de l’hàbitat i el confort de llars, edificis i equipaments


Idioma