Especialistes en rehabilitació energètica i materials aïllants
logo Cool Haus Habitat

Sistema SATE – Habitatge unifamiliar amb aïllament tèrmic exterior de fibra de fusta a sobre de paret de fusta contralaminada


<strong>Sistema SATE – Habitatge unifamiliar amb aïllament tèrmic exterior de fibra de fusta a sobre de paret de fusta contralaminada</strong>

Your subtitle here


DADES TÈCNIQUES DEL PROJECTE SATE

1. Envoltant amb aïllament 12 cm de gruix de fibra de fusta
2. Malla de reforç
3. Morter de base adhesiu
4. Emprimació de fons
5. Acabat exterior amb morter decoratiu acrílic amb gra de 0,7 mm

<strong>Panell aïllant de fibra de fusta de 12 cm de gruix</strong>

Your subtitle here

Panell aïllant de fibra de fusta de 12 cm de gruix

<strong>Parets de fusta contralaminada – CLT </strong>

Your subtitle here

Parets de fusta contralaminada – CLT

<strong>Panells de fibra de fusta a sobre de paret de fusta </strong>

Your subtitle here

Panells de fibra de fusta a sobre de paret de fusta


<strong>Detall dels 5 ancoratges de subjecció per cada panell de fibra de fusta</strong>

Your subtitle here

Detall dels 5 ancoratges de subjecció per cada panell de fibra de fusta

<strong>Aïllament exterior a punt per enmallat i acanbat exterior</strong>

Your subtitle here

Aïllament exterior a punt per enmallat i acabat exterior


<strong>Vista de l’acabat exterior amb morter decoratiu acrílic amb gra de 0,7 mm</strong>

Your subtitle here

Vista de l’acabat exterior amb morter decoratiu acrílic amb gra de 0,7 mm

<strong> Vista de l’acabat exterior amb morter decoratiu acrílic amb gra de 0,7 mm</strong>

Your subtitle here

Vista de l’acabat exterior amb morter decoratiu acrílic amb gra de 0,7 mm


<strong>Detalls de color en l’acabat exterior</strong>

Your subtitle here

Detalls de color en l’acabat exterior

<strong>Detalls de color en l’acabat exterior</strong>

Your subtitle here

Detalls de color en l’acabat exterior


La solució energètica que pot ser aplicada tant per l’exterior com per l’interior


Idioma