Especialistes en rehabilitació energètica i materials aïllants
logo Cool Haus Habitat

AÏLLAMENT INSUFLAT


QUÈ ÉS L’AÏLLAMENT INSUFLAT?

L’aïllament insuflat o injectat és una tècnica d’aïllament tèrmic consistent en el farciment de cavitats amb materials aïllants fibrosos mitjançant mitjans mecànics. Aquest sistema es presenta com la forma més fàcil per aïllar habitatges en menys de 24 hores i obtenir els beneficis de l’aïllament tèrmic i acústic des del primer dia, sense obres ni molèsties, ni perduda d’espai.

Aquesta tècnica consisteix a injectar aïllament a orri en cambres d’aire que resten buides, repartint el material aïllant per tota la càmera, obtenint així un sistema d’aïllament sense ponts tèrmics. D’aquesta manera s’evita la lliure circulació d’aire, evitant l’entrada de fred o calor cap a l’interior de l’habitatge, reduint així les perdudes energètiques.

Aquesta tècnica resulta adequada per aïllar edificis o cases amb façana de doble fulla, és a dir, amb parets construïdes amb una cambra d’aire interior. Aquesta solució constructiva és molt present en habitatges construïts durant la segona meitat del segle XX, de manera que podem dir que 90% d’aquests habitatges disposen de cavitats (espais buits) a l’interior de sòls, parets i sostres, que no contenen cap mena de matèria aïllant. Aquest tipus de tècnica també serveix per aïllar tèrmicament tota mena de cavitats o parts constructives, cobrint així tota mena de necessitats.

FACTORS CLAU DE L’AÏLLAMENT INSUFLAT
 1. Adequat per a projectes de rehabilitació
 2. Net, sense obres ni bastides
 3. Ràpid, l’obra pot començar immediatament
 4. Intervenció per l’interior o l’exterior
 5. No es perd espai a l’habitatge ni es modifica el seu aspecte
 6. Durador, sense requerir manteniment
 7. Econòmic, amb retorn de la inversió garantida
 8. Estalvi a la factura energètica garantit
 9. Sostenible, sense generar cap mena d’abocament o emissió de productes tòxics al medi ambient

Esquema bàsic de l’aïllament insuflat a paret de doble envà

Your subtitle here

Esquema bàsic de l’aïllament insuflat a paret de doble envà

PRINCIPALS MATERIALS PER AÏLLAMENT INSUFLAT

<strong>Cel·lulosa</strong>

Your subtitle here

Cel·lulosa

<strong>Llana de roca</strong>

Your subtitle here

Llana de roca

<strong>Perles d’EPS-Neopor</strong>

Your subtitle here

Perles d’EPS-Neopor

ON RESULTA ADEQUAT L’AÏLLAMENT INSUFLAT?

 • Façanes i murs
 • Teulades, àtics i golfes
 • Sostres i falsos sostres
 • Parets i parets mitgeres
 • Sòls
 • Forjats sanitaris

Per saber si una paret disposa de cambra d’aire resulta útil donar petits cops a la superfície de la mateixa i escoltar si sona “buit”. En cas afirmatiu, és molt probable que la paret disposi d’una cambra d’aire sense aïllament tèrmic.

Aplicació d’aïllament insuflat per l’exterior

Aïllament ocupant l’espai existent a una paret de doble envà

Aplicació d’aillament insuflat per l’interior


AVANTATGES INDIRECTES DE L’AÏLLAMENT INSUFLAT

Millora la qualitat de vida: L’aïllament insuflat proporciona major confort tèrmic i acústic, prevenint a la nostra llar de condicions poc saludables que empitjorarien la qualitat de vida. Els aïllaments tèrmics creen ambients més sans, proporcionant unes condicions d’habitabilitat adequades.

Revaloració dels immobles: Els aïllaments tèrmics aconsegueixen revalorar els nostres habitatges, ja que un habitatge ben aïllat és un habitatge eficient, i per tant té més valor. A més, els aïllaments resulten útils per protegir les nostres construccions contra les condicions climatològiques adverses, atorgant més durada i qualitat als edificis.

Converteix espais no habitables en espais útils: L’aïllament insuflat pot ajudar a millorar les condicions d’habitabilitat d’espais que prèviament no habitables o amb un ús necessàriament molt restringit.

Col·labora amb el medi ambient: Un edifici més eficient equival a col·laborar en favor del medi ambient. En demandar menys energia les cases seran més sostenibles, emetent menys CO₂ a l’atmosfera, i per tant amb una menor utilització de les ja escasses reserves naturals d’energia. Emprant materials aïllants naturals o reciclats es col·labora amb el reciclatge de matèries primeres, requerint menor energia en el seu procés de producció i amb petjada de carboni molt baixa.


La forma més econòmica per aïllar habitatges en menys de 24 hores


Idioma