Especialistes en rehabilitació energètica i materials aïllants
logo Cool Haus Habitat

SOSTENIBILITAT


La sostenibilitat es defineix com el sistema de producció de béns i serveis a partir dels recursos naturals, energètics i econòmics que es desenvolupa a un ritme que no esgoti els esmentats recursos, sempre que en el procés s’eviti produir més elements contaminants dels que pugui absorbir el medi ambient sense resultar perjudicat.

SOSTENIBILITAT EN L’ÀMBIT DE L’EMPRESA

La sostenibilitat en l’àmbit de l’empresa es comprèn contemplant la viabilitat i l’adequat creixement en el temps d’aquesta. Aquests factors es poden assolir només en el cas que s’implementen unes adequades mesures de control econòmic, així com un eficient control del personal.

L’experiència en gestió econòmica i tècnica de Cool Haus Habitat permet que tot tipus de client tingui en tot moment una visió transparent del desenvolupament dels projectes contractats. Optimitzar els recursos a dins l’empresa és també una bona manera de contribuir a la viabilitat dels projectes i a la sostenibilitat del model laboral i social actual.

SOSTENIBILITAT EN L’ÀMBIT ENERGÈTIC

Una societat responsable en vers els reptes energètics actuals és aquella que té la capacitat de fer un ús conscient i responsable dels seus recursos, sense excedir la seva capacitat de renovació, i sense comprometre la disponibilitat dels mateixos a les generacions futures. L’ús de béns i serveis de manera responsable minimitza la utilització de recursos naturals, i per tant les emissions d’elements contaminants i deixalles no reciclables.

De la mateixa manera, un medi ambient saludable ofereix a una comunitat les majors possibilitats de desenvolupament i benestar econòmic i social. Viure i conviure a llars i equipaments energèticament eficients aporta beneficis a curt i llarg terme. El benefici a curt terme es reflecteix en estalvi energètic per a famílies i empreses; el benefici a llarg terme es visualitza en el canvi de model energètic i social en el qual cal educar les noves generacions.


Llars eficients i edificis sostenibles per un medi ambient més saludable


Idioma