Especialistes en rehabilitació energètica i materials aïllants
logo Cool Haus Habitat
  • Inici
  • Projecte Façana Ventilada 01

Façana ventilada – Edifici d’habitatges de 5 plantes


<strong>Obra a l’inici dels treballs d’aïllament amb façana ventilada</strong>

Your subtitle here

Obra a l’inici dels treballs amb façana ventilada

<strong>Obra d’aïllament amb façana ventilada acabada</strong>

Your subtitle here

Obra d’aïllament amb façana ventilada acabada


Dades tècniques del projecte de façana ventilada

1. Aïllament de 8 cm de gruix amb plaques
de poliestirè EPS Neopor

2. Làmina impermeable-transpirable
3. Perfileria metàl·lica de suport
4. Acabat exterior amb ceràmica

Panell aïllant de poliestirè EPS – Neopor de 8 cm. de gruix

Your subtitle here

Panell aïllant de poliestirè EPS – Neopor de 8 cm. de gruix

Ancoratges metàl·lics de base i panells de poliestiré EPS – Neopor


Làmina impermeable transpirable i perfils metàl·lics de suport


Tancaments exteriors de la façana amb peces ceràmiquesIdioma