Especialistes en rehabilitació energètica i materials aïllants
logo Cool Haus Habitat

SISTEMA SATE


QUÈ ÉS EL SISTEMA SATE?

El sistema SATE (Sistema d’Aïllament Tèrmic Exterior), també anomenat internacionalment com a sistema ETICS, és un tipus de solució constructiva adequada per revestir els edificis i adequar-los a les noves necessitats d’estalvi energètic. El sistema SATE resulta molt útil per estalviar energia tant en els climes freds com en els climes càlids, a causa que aïllen l’edifici dels canvis de temperatura exteriors i mantenen constant la seva temperatura interna.

Per norma general, l’aplicació del SATE comprèn tres components, que s’introdueixen de manera successiva:

 • Un material aïllant, de gruix adaptat a les necessitats.
 • Els morters de base.
 • Pintures o estucs d’acabat.

FACTORS CLAU DEL SISTEMA SATE

 1. Adequat tant per a rehabilitació com per obra nova
 2. Net, amb un mínim impacte sobre l’interior dels habitatges (pols, enderrocs, etc)
 3. No es perd espai a l’habitatge ni es modifica el seu aspecte
 4. Redueix el risc de condensacions; impermeable a l’aigua i permeables al vapor d’aigua
 5. Durador, no requereix manteniment
 6. Respectuós amb el medi ambient
 7. Estalvi a la factura energètica garantit
 8. Sostenible, no genera cap tipus d’abocament o emissió de productes tòxics al medi ambient

<strong>Esquema bàsic del sistema SATE</strong>

Your subtitle here

Esquema bàsic del sistema SATE


VARIANTS DEL SISTEMA SATE

Aquesta solució constructiva pot ser aplicada tant a l’exterior com a l’interior d’edificis i equipaments:

Aplicació per l’exterior: recomanada per eliminar els ponts tèrmics i aïllar de forma homogènia tot un edifici. Aquesta solució és aconsellable per cases i edificis d’ús habitual, on es persegueix l’objectiu d’aconseguir gastar una petita quantitat d’energia constant per mantenir la mateixa temperatura interna a tot el conjunt.

Aplicació per l’interior: adequada per d’aïllar una llar o apartament de manera individual, o en el cas que l’edifici estigués revestit exteriorment amb un material que no es vulgui tapar per motius estètics. Aquesta solució és aconsellable per edificis amb un ús temporal o puntual durant unes poques hores al dia. En aquest cas és convenient col·locar el material termo-aïllant a l’interior per aconseguir escalfar o refredar l’ambient en poc temps i amb una menor despesa d’energia.


PRINCIPALS TIPUS DE MATERIALS AÏLLANTS

Poliestirè Expandit (EPS – Neopor)

Your subtitle here

Poliestirè Expandit
(EPS – Neopor)

Fibra de fusta

Your subtitle here

Fibra de fusta

Poliestirè Extrudit (XPS)

Your subtitle here

Poliestirè Extrudit (XPS)

Llana mineral

Your subtitle here

Llana mineral

APLICACIÓ DEL SISTEMA SATE

 • Perfils d’arrencada
 • Col·locació d’aïllant (EPS, XPS, llana de roca, llana mineral, fibra de fusta, suro natural, etc.)
 • Col·locació de la malla de reforç
 • Emprimacions de fons
 • Acabat final (acrílic, mono capa, estuco, etc.)

Col·locació d’aïllant (fibra de fusta)

Your subtitle here

Col·locació d’aïllant (fibra de fusta)

Aplicació de l’emprimació de fons

Your subtitle here

Aplicació de l’emprimació de fons

Aïllant de fibra de fusta a sobre de CLT<br>

Your subtitle here

Aïllant de fibra de fusta a sobre de CLT

<strong>Malla de reforç i emprimació de fons</strong>

Your subtitle here

Malla de reforç i emprimació de fons

<strong>Col·locació de la malla de reforç embeguda amb morter adhesiu</strong>

Your subtitle here

Col·locació de la malla de reforç

Arrebossat de l’acabat final exterior

Your subtitle here

Arrebossat de l’acabat final exterior

ACABAT FINAL EXTERIOR

Un acabat final molt característic del sistema SATE és l’acabat amb morter decoratiu acrílic, impermeable i transpirable al vapor d’aigua. Aquest acabat es pot aplicar mostrant diferents gruixos segons sigui el disseny de l’edifici o habitatge.

<strong>Morter decoratiu acrílic amb gra de 0,7 mm</strong>

Your subtitle here

Morter decoratiu acrílic amb gra de 0,7 mm

<strong>Morter decoratiu acrílic amb gra de 1,5 mm</strong>

Your subtitle here

Morter decoratiu acrílic amb gra de 1,5 mm

AVANTATGES INDIRECTES DEL SISTEMA SATE

Millora la qualitat de vida: L’aïllament amb el sistema SATE millora el confort tèrmic, a igualtat de consum i benestar per a l’usuari, reduint els ponts tèrmics a la façana, així com possibles condensacions no desitjades i aquelles patologies lligades a aquestes.

Millora integral dels elements constructius: L’aplicació del sistema SATE manté l’embolcall exterior i l’estructura de l’edifici en condicions termo higromètriques estables, contribuint al manteniment dels materials de construcció al llarg del temps i impedint la degradació causada per les oscil·lacions de temperatura: esquerdes, fissures, infiltracions d’aigua, etc. A més, té una vida útil de més de 20 anys.

Revaloració dels immobles: Els aïllaments tèrmics aconsegueixen revalorar els nostres habitatges, ja que un habitatge ben aïllat és un habitatge eficient, i per tant té més valor. Els aïllaments resulten útils per protegir les nostres construccions contra les condicions climatològiques adverses, atorgant més durada i qualitat als edificis.

Col·labora amb el medi ambient: La incorporació de sistemes composts d’aïllament tèrmic per l’exterior en la rehabilitació d’edificis aconsegueix estalvis nets d’energia propers al 30%. D’igual manera, ajuda a la reducció d’emissions de CO2 contribuint a la reducció de l’efecte hivernacle i a la conservació del medi ambient.

Sistema SATE a sobre d’estructura de fusta – Aïllant de fibra de fusta de 60 mm. de gruix

<br>

Sistema SATE a sobre d’estructura de fusta – Aïllant de fibra de fusta de 60 mm. de gruix

Aïllant de fibra de fusta de 60 mm. de gruix amb acabat exterior acrílic transpirable amb gra de 1,5 mm.

<br>

Aïllant de fibra de fusta de 60 mm. de gruix amb acabat exterior acrílic transpirable amb gra de 1,5 mm.

La solució energètica que pot ser aplicada tant per l’exterior com per l’interior


Idioma